CHƠI GAME
 
 
THỐNG KÊ
 
 
QUẢNG CÁO
 
 
Trí tuệ
Tìm quà Noel (6387)
 
Quà Giáng Sinh bị rơi khắp thế giới và bạn phải giúp ông già Noel tìm lại. Sau khi vẽ đường bằng chuột, bấm nút Play hình tam giác phía trên. Dùng các nút Undo và Clear đề điều chỉnh khi cần thiết.


 
 
 
Sponsored Links
 
 
 
 
Games cùng thể loại      
Đã chơi: 3383
    Trò chÆ¡i hấp dẫn nhất trên iPhone được convert qua chÆ¡i trên web. Hãy cùng những chú chim giận dữ Angry Birds đánh Ä‘uổi bọn xâm lăng cÆ°á»›p tổ. Dùng chuá»™t click kéo va thả  
 
Đã chơi: 7957
   

Trò chơi hấp dẫn nhất trên iPhone được convert qua chơi trên web. Hãy cùng những chú chim giận dữ Angry Birds đánh đuổi bọn xâm lăng cướp tổ.

Dùng chuột click kéo va thả

 
 
Đã chơi: 19555
       
 
Đã chơi: 11609
    Ông già Noel bị ăn trá»™m hết quà Giáng Sinh. Hãy cùng ông Ä‘i bắt bọn trá»™m cÆ°á»›p phải nhả ra những gì chúng đã lấy Ä‘i và cứu lấy mùa lá»… Giáng Sinh năm nay.  
 
Đã chơi: 6388
    Quà Giáng Sinh bị rÆ¡i khắp thế giá»›i và bạn phải giúp ông già Noel tìm lại. Sau khi vẽ đường bằng chuá»™t, bấm nút Play hình tam giác phía trên. Dùng các nút Undo và Clear đề Ä‘iều chỉnh khi cần thiết.  
 
 
THÀNH VIÊN
 
 
GAME HAY NHẤT
 
 
QUẢNG CÁO
 
Copyright © 2005 Thung Lũng Hoa Hồng. - All rights reserved. Design by Thành Nha